dam Image

ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВЧО ВСТАНОВЛЕНИХ МЕТОДАХ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ ПАЛИВА ТА ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН.


БІЛЬШЕ ВІДПОВІДНОСТІ ПОВСЯКДЕННИМ ЗАВДАННЯМ. МЕНШЕ НЕОДНОЗНАЧНОСТІ.

У 1992 році було запроваджено Новий європейський їздовий цикл (NEDC). Відтоді ця процедура застосовується для визначення витрати палива та викидів транспортних засобів. Але в умовах цього лабораторного тесту завжди були недоліки у визначенні реальних значень витрати палива та викидів.

Тому до осені 2018 року NEDC має крок за кроком замінити новий їздовий цикл під назвою WLTP (Світова узгоджена процедура випробувань транспортних засобів малої вантажопідйомності).

Цей лабораторний тест буде також доповнено випробуванням на викиди, при якому викиди забруднюючих речовин вимірюються безпосередньо на дорозі: проводиться т. зв. RDE (випробування на викиди в реальних умовах руху).

ВІД NEDC ДО WLTP.

БЛИЖЧІ ДО РЕАЛЬНИХ ЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ ПАЛИВА ТА ВИКИДІВ ЗАВДЯКИ БЛИЖЧИМ ДО РЕАЛЬНИХ УМОВАМ ВИПРОБУВАНЬ. 

WLTP є новою юридично обов'язковою процедурою випробування для всіх виробників автомобілів для визначення показників викидів з вихлопними газами та витрати палива. Завдяки наближенню умов випробувань до реальних умов WLTP забезпечуватиме значення, які більше відповідають практиці. Одна зі змін ― значно більша тривалість тесту (30 замість 20 хвилин), а також заново визначена значно вища швидкість транспортних засобів при випробуваннях.

Для підвищення точності визначення викидів CO2 нова процедура випробувань включатиме не тільки стандартні варіанти обладнання, як це було раніше, але й усі спеціальні варіанти обладнання автомобіля. Це дасть діапазон, що знаходиться між двома значеннями для кожного виду транспортного засобу: найнижчим та найвищим можливими стандартними значеннями витрати палива відповідно до варіантів обладнання.

Але у випадку конкретної конфігурації автомобіля індивідуальне стандартне значення може бути вказане безпосередньо.

Завдяки WLTP у майбутньому стане можливим краще оцінювати витрату палива та викиди CO2. Оскільки ці величини вимірюватимуться в умовах, ближчих до реальних, ніж раніше, для транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння очікуються вищі значення витрати палива та викидів CO2. Для електромобілів зменшиться значення відстані, яку можна пройти на одній зарядці.

MINI уже працює над переходом на нову процедуру випробувань і крок за кроком готує свій портфель продуктів з новими транспортними засобами, новими версіями двигунів або технічними змінами. Це дозволить забезпечити повну відповідність WLTP всього парку автомобілів BMW Group. 

З вересня 2018 року всі виробники автомобілів у всьому ЄС, а також у Швейцарії та Туреччині будуть юридично зобов'язані випускати тільки транспортні засоби, випробувані у відповідності до процедури WLTP. Перехід на норми WLTP на конкретних ринках буде залежати від відповідного національного законодавства. Але до грудня 2020 року всі країни, які приймають законодавство ЄС щодо допуску транспортних засобів, повинні вказати значення WLTP як нормативні для всіх транспортних засобів.

“«Новий тест забезпечить вищу відповідність лабораторних вимірювань показникам ефективності автомобіля на дорозі».”*
     

- Європейська асоціація виробників автомобілів

 

WLTP: AT A GLANCE.

Find out about the relevant facts on the transition to the new WLTP.

WLTP У ПОРІВНЯННІ З NEDC.

Є відмінності між старою та новою процедурою випробувань.

Умови випробування
NEDC
WLTP
Тривалість випробування
20 хв.
30 хв.
Відстань випробування
11 км
23,5 км
Час, протягом якого транспортний засіб не рухається
25%
13%
Фази випробування
Міський/позаміський, (комбінований) [цикл]
Низька, середня, висока, надзвичайно висока, (комбінована); (плюс «міська» для електричних транспортних засобів і транспортних засобів з гібридним приводом, що заряджаються від електромережі.)
Швидкість
Середня:
34 км/год
Максимальна:
120 км/год
Середня:
46,6 км/год
Максимальна:
131 км/год
Температура
20–30°C Після запуску холодного двигуна 14°C (випробування при 23°С, результати приводяться до 14°С) Після запуску холодного двигуна
Варіанти спеціального обладнання
Не враховано
Розглядаються всі варіанти обладнання з точки зору їхнього впливу на аеродинаміку, масу та опору котінню.

ВИКИДИ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ РУХУ.

ОБМЕЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ НА ДОРОЗІ.

Крім WLTP, для всіх виробників автомобілів з вересня 2018 року також будуть обов'язковими RDE (випробування на викиди в реальних умовах руху). У випробуваннях RDE викиди забруднюючих речовин, такі як твердих частинок (сажі) та оксидів азоту (NOx), вимірюються безпосередньо на дорозі. Цей метод визначає середні значення викидів, які можна очікувати під час повсякденного водіння. Для подальшого зменшення цих значень викидів забруднюючих речовин MINI застосовує у своїх моделях різні технології для зменшення викидів з вихлопними газами. Ці заходи включають технологію BluePerformance із селективним каталітичним відновленням (selective catalytic reduction, SCR) та фільтри твердих частинок у дизельних автомобілях, а також фільтри твердих частинок у бензинових автомобілях. Завдяки цьому MINI здатний відповідати нижчим пороговим значенням стандарту викидів з вихлопними газами Євро-6c, який є обов'язковим для всіх нових автомобілів з осені 2018 року. Стандарт викидів з вихлопними газами Євро-6c встановлює нижчі граничні значення для транспортних засобів з бензиновим двигуном порівняно з Євро-6b. Ті самі граничні рівні застосовуються і до дизельних двигунів у межах циклу як для Євро-6b, так і для Євро-6c.

СТАНДАРТ ЄС НА ВИКИДИ З ВИХЛОПНИМИ ГАЗАМИ.

dam Image

ЗНИЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ. ПОСИЛЕННЯ ВИКЛИКІВ.

Стандарт ЄС на викиди з вихлопними газами визначає чинні обмеження для викидів відпрацьованих газів за такими показниками, як оксиди азоту та тверді частинки, у межах ЄС. Граничні значення залежать від двигуна та типу автомобіля. В інтересах захисту клімату та якості повітря граничні значення стають дедалі більш жорсткими. Це ставить перед виробниками автомобілів нові виклики.

ВАШІ ЗАПИТАННЯ. НАШІ ВІДПОВІДІ.

ЩО ТАКЕ WLTP?

Абревіатура WLTP означає «Світова узгоджена процедура випробувань транспортних засобів малої вантажопідйомності». 

Це передбачає нову процедуру випробувань для ближчого до реальних умов визначення значень споживання палива та викидів CO2, які стануть обов'язковими для всіх транспортних засобів у вересні 2018 року. WLTP крок за кроком замінить процедуру NEDC, що застосовувалася раніше. 

> Додаткову інформацію можна одержати тут

ЩО ТАКЕ ЇЗДОВИЙ ЦИКЛ WLTP?

Витрата палива та викиди транспортного засобу залежать від стилю водіння. Ось чому дані з водіння для WLTP було зібрано по всьому світу. Ці дані використовувались для визначення чотирьох репрезентативних фаз із різною середньою швидкістю: низькою, середньою, високою та надвисокою. У кожній з цих фаз існують різні інтенсивності прискорення, гальмування та зупинки для відображення ситуацій, що відповідають повсякденному стилю водіння. Комбінація цих фаз утворює цикл водіння.

ЯК MINI РЕАГУЄ НА НОВУ ПРОЦЕДУРУ WLTP?

MINI уже працює над переходом на нову процедуру випробувань і крок за кроком готує свій портфель продуктів з новими автомобілями, новими версіями двигунів і технічними змінами. Це дозволить забезпечити повну відповідність WLTP всього парку автомобілів BMW Group.

ЩО ОЗНАЧАЄ WLTP ДЛЯ МЕНЕ?

Завдяки WLTP ви матимете ще кращий спосіб оцінити, якими високими можуть бути середні показники витрати палива та викидів CO2 автомобіля. У той же час ближчі до реальних значення також означають вищу витрату палива та викиди CO2 для транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння, а для електричних транспортних засобів (в тому числі гібридних, що заряджаються від електромережі) ― меншу відстань, яку можна пройти на одній зарядці. 

> Додаткову інформацію можна одержати тут

ЩО ТАКЕ RDE?

Абревіатура RDE означає "викиди в реальних умовах руху". Це нова процедура визначення забруднюючих речовин, таких як оксиди азоту та тверді частинки. Вирішальна особливість полягає в тому, що вимірювання відбувається на дорозі в реальних умовах водіння, а не в лабораторії. Для цього пристрій, відомий як портативна система вимірювання викидів (PEMS), приєднується для аналізу вихлопних газів транспортного засобу, що проходить випробування. 

>Додаткову інформацію можна одержати тут

ЩО ТАКЕ ЄВРО-6?

Євро-6 ― це назва поточного стандарту на викиди забруднюючих речовин із вихлопними газами. Він визначає нижчі максимальні значення викидів твердих часток та оксидів азоту, ніж Євро-5. З осені 2018 року стане обов'язковим стандарт викидів Євро-6c, і в порівнянні з Євро-6b він встановлює ще нижчі граничні значення вмісту твердих частинок у вихлопних газах бензинових двигунів. Ті самі граничні рівні застосовуються і до дизельних двигунів у межах циклу як для Євро-6b, так і для Євро-6c.

ЩО ОЗНАЧАЄ СЕЛЕКТИВНЕ КАТАЛІТИЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ (SCR)?

З метою подальшого зниження викидів транспортних засобів у дизельні двигуни подається рідкий аміак, який називають AdBlue. Від реагує з оксидами азоту та відповідно зменшує вміст цих забруднюючих речовин. Залишається вода, азот і CO2. 

ЩО ТАКЕ BLUEPERFORMANCE?

MINI застосовує технологію BluePerformance для зменшення викидів оксидів азоту у своїх автомобілях до ще нижчих рівнів. Ця технологія уможливлює подальшу оптимізацію характеристик дизельного двигуна щодо викидів. Додатково до фільтра твердих частинок дизельного двигуна та каталітичного нейтралізатора-накопичувача NOx, у деяких моделях каталітичний нейтралізатор SCR (SCR = селективне каталітичне відновлення) з впорскуванням рідкого аміаку AdBlue гарантує значне зниження вмісту оксидів азоту у вихлопних газах.

 

 

ЩО ТАКЕ ФІЛЬТР ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК?

Фільтр твердих частинок ― це засіб для зменшення вмісту твердих частинок у вихлопних газах дизельних двигунів, а останнім часом ― і бензинових двигунів.